دفتر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه قم

نشانی: قم، بلوار امین، خیابان صفاشهر، کوچه یک ممیز یک، پلاک 32، جهاددانشگاهی واحد استان قم، طبقه اول، خبرگزاری ایسنا

تلفکس: 32859854

qomisna@gmail.com